برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (440)

3-9-6 تعداد میانگره393-9-7 طول شاخه جانبی393-9-8 تعداد شاخه جانبی393-9-9 حجم ریشه393-9-10 طول ریشه393-9-11 وزن تر برگ، ساقه، ریشه و کل گیاه393-9-12 وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و کل گیاه393-10-6-2 پارامترهای بیوشیمیایی403-10-1 سنجش مقدار کلروفیل و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (439)

2-5-3 از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی182-5-4 از کارآفرینی تا کارآفرینی اجتماعی182-5-5 از مسئولیت اجتماعی شرکت تا سودآوری182-6 ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان :187-2 سطوح مسئولیت اجتماعی :192-8 اهمیت مسئولیت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (437)

فصل اول: کلیّات و مفهوم شناسی31- 1. کلیّات41-1-1. بیان مسئله41-1-2. علت انتخاب موضوع41-1-3. ضرورت و اهمیت موضوع51-1-4. سابقه پژوهش61-1-5. جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش101-1-6. فواید تحقیق101-1-7. پرسش اصلی101-1-8. پرسش‌های فرعی پژوهش111-1-9. فرضیه‌های پژوهش111-1-9-1. فرضیه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (435)

2-2-8) اندازه گیری رضایت مشتری412-2-9) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی462-2-9-1) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا462-2-9-2)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 472-2-9-3)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس492-2-9-4)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی502-2-9-5)مدل Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (434)

3-2-2-2 تفاوت میان دین و معنویت ………………………………………………………………………………………. 233-2-2 هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………… 251-3-2-2 اجزاء هوش معنوی …………………………………………………………………………………………………. 332-3-2-2 تعریف عملیاتی هوش معنوی …………………………………………………………………………………. 343-3-2-2 کاربرد هوش معنوی در محیط کار ……………………………………………………………………………. 354-3-2-2 ابعاد هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………….. Read more…